web analytics

Välkommen till Svenska kyrkan Lekeryd!

Församlingen på landet, med nära till staden!

Vaktmästarna informerar

Nu under lövfällningen så kommer inte gångarna på kyrkogårdarna att krattas, då det är fullt upp med att ta hand om löven.


Behöver du samtala med någon?

I dessa oroliga tider väcks många tankar och man kan behöva dela dem med någon. Här i Lekeryds församling finns vi om du vill tala med någon.

Präster har själavårdssamtal och bikt och har absolut tystnadsplikt. Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/om-sjalavard

Du kan också tala med någon av oss andra här i personalen.

Sköt om dig och Gud välsigne och bevare dig!

Du hittar kontaktuppgifter under personal via länken här: https://lekerydsforsamling.se/staff/


Gudstjänster hösten 2022

Söndag 9 oktober
Tacksägelsedagen –Lovsång
11.00 Högmässa i Järsnäs. Tacksägelseauktion och kaffe i församlingshemmet. OBS! Gåvor till auktionen mottages från kl 10 i kyrkan.

Lördag 15 oktober
17.00 Ekumenisk helg börjar i Missionskyrkan. Se separat annons.

Söndag 16 oktober
Artonde söndagen efter trefaldighet –Att lyssna i tro
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Lekeryds kyrka.

Söndag 23 oktober
Nittonde söndagen efter trefaldighet –Trons kraft
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Söndag 30 oktober
Tjugonde söndagen efter trefaldighet–Att leva tillsammans
11.00 Högmässa i Järsnäs kyrka.

Fredag 4 november
Öppna kyrkor. Välkommen att tända ljus och kanske prata och fika med oss!
14-16 Järsnäs kyrka. 14-18 Lekeryds kyrka 14-18 Svarttorps kyrka.

Lördag 5 november
Alla helgons dag -Helgonen
16.00 Minnesgudstjänst i Lekerydskyrka.
17.00 Minnesgudstjänst i Svarttorpskyrka.
19.00 Minnesgudstjänst i Järsnäskyrka.

Söndag 6 november
Söndagen efter Alla helgons dag –Vårt evighetshopp
11.00 Högmässa i Lekeryds kyrka.

Söndag 13 november
Söndagen före domssöndagen –Vaksamhet och väntan
15.00 Familjegudstjänst i Järsnäskyrka. Musikalen ”Festen”

Söndag 20 november
Domssöndagen –Kristi återkomst
11.00 Högmässa i Lekeryds kyrka.

Söndag 27 november
Första advent –Ett nådens år
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka. Kyrkkaffe i församlingshemmet.

För ev ändringar, se annons i JP och hemsidan.


Klicka på bilden för att komma till senaste digitala Kyrknytt!

ACT Svenska kyrkan agerar för Ukraina!Mottagning av förtroendevalda i Lekeryds församling

Se bilder från mottagningen av nya kyrkofullmäktige och kyrkorådet, samt avtackning av kyrkvärden Karl-Axel Bragd här:

Klicka på bilden för att se bilder från dagen!
Vill du bli medlem?

Ring oss på 036-858 80 eller maila här