Välkommen till Lekeryds församling! [Meny]

Vi finns här för dig!
På våra mötesplatser träffas vi i helg och vardag, i gudstjänster och i barngrupper, körer, i samtal och mycket mer.
Vi delar liv med varandra på livets väg. Häng med!

I menyn ovan kan du trycka på rubrikerna för att komma till respektive flik.

Församlingen på landet, med nära till staden

Lekeryds församling ligger ca 10 km öst om Jönköping/Huskvarna.
I församlingen finns tre kyrkor; Lekeryd, Svarttorp och Järsnäs samt fyra kyrkogårdar.

Lekeryd är en aktiv och expanderande församling och medlemsantalet ökar. Det finns ett rikt barn- och ungdomsarbete och många unga familjer.

I arbetslaget finns 13 engagerade medarbetare och många frivilliga.

Gudstjänster hösten 2020

På grund av fortsatta rekommendationen från Folkhälsomyndigheten angående Covid -19 har vi fortfarande en gräns på 50 personer vid våra gudstjänster.

För att minimera smittspridning till riskgrupper, så har vi så långt det är möjligt två gudstjänster på söndagarna. Dels är det gudstjänst/högmässa på förmiddagen och sedan familjegudstjänst/Himlagott eller höstmusik på eftermiddagen/kvällen.

Vi försöker undvika att blanda åldersgrupperna under denna tid,

då smittrisken verkar öka igen.

Vi rekommenderar därför att riskgrupper hellre väljer morgongudstjänsten,

för att undvika onödiga smittorisker.

Barn och unga och deras familjer har andra rekommendationer och möter många fler människor i vardagen och dessa rekommenderas således att besöka eftermiddagsgudstjänsten.

Vissa gudstjänster har anmälan, då vi i dessa sammanhang kan misstänka att vi närmar oss 50-personersgränsen. Vi ber er att överse med dessa förhållningsregler i denna situation. De är till för er trygghet.


Om du/ni känner er sjuk, även lindrigt, stanna hemma för att undvika att smitta andra. Sköt om er och håll ut!
Söndag 25 oktober
Tjugonde söndagen efter Trefaldighet -Att leva tillsammans
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.
15.00 Familjeeftermiddag med pyssel och andakt.

Lördag 31 oktober
Alla helgons dag -Helgonen
Inbjudna anhöriga till avlidna under året är speciellt inbjudna till dessa gudstjänster.
För att boka en ev ledig plats, kontakta oss under v 44 på tel: 036-858 80 eller mail: lekeryds.forsamling@svenskakyrkan.se
16.00 Minnesgudstjänst i Järsnäs kyrka.
18.00 Minnesgudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 1 november
Söndagen efter Alla helgons dag -Vårt evighetshopp
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Söndag 8 november
Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet -Frälsningen
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 15 november
Söndagen före domsöndagen -Vaksamhet och väntan
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.
15.00 Familjegudstjänst med Bönboksutdelning i Järsnäs kyrka. Inbjudna i första hand.
För att boka en ev ledig plats, kontakta oss under v 44 på tel: 036-858 80 eller
mail: lekeryds.forsamling@svenskakyrkan.se

Söndag 22 november
Domsöndagen -Kristi återkomst
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.
18.00 Musikgudstjänst i Svarttorps kyrka.
OBS! förboka plats tel. 036-858 80 eller mail: lekeryds.forsamling@svenskakyrkan.se

Reservation för ändringar. Se annons i JP och på vår hemsida: www.lekerydsforsamling.se

Om oss!

Lekeryds församling ligger ca 10 km öst om Jönköping/Huskvarna.
I församlingen finns tre kyrkor; Lekeryd, Svarttorp och Järsnäs samt fyra kyrkogårdar.
I församlingen bor närmare 3000 personer och 75% av dessa är medlemmar.

Lekeryd är en aktiv och expanderande församling och medlemsantalet ökar. Det finns ett rikt barn- och ungdomsarbete och många unga familjer.

I arbetslaget finns 13 engagerade medarbetare och många frivilliga.