web analytics

Vi öppnar försiktigt upp för gudstjänst igen!

Efter att vi har haft ställföreträdande gudstjänster i
Svarttorps kyrka under våren pga Corona, så kommer vi från den 14 juni
att försiktigt öppna upp för gudstjänster igen.
Vi kommer att ha dessa i Svarttorps och Järsnäs kyrkor,
då dessa gör det möjligt att hålla säkert avstånd.
Vi fortsätter att vara försiktiga och följer föreskrifterna för allas vår säkerhet.
Fortfarande gäller max 50 personer i kyrkan. Vi håller avstånd och hälsar inte i hand. Vi möter varandra med ett leende och placerar oss på varannan bänk och bara 2 personer per bänk.

Kollekterna behövs även i Coronatider

I dessa tider ställs mycket på ända och bland annat vårt gudstjänstliv är förändrat.
Men fortfarande behövs vår hjälp till varandra runt om i världen. Denna tidens pandemi går ovan på allt annat och det gör att situationen blir ännu mycket värre för redan utsatta människor som inte har tillgång till vår vård mm.

Även om vi inte personligen kan närvara i gudstjänsten på plats, så kan vi hjälpa till med vår kollekt via swish. Kollektändamålen står i veckobreven och i annonserna i JP framöver.

Du kan sätta in ditt belopp på detta swishnummer: 123 664 33 24. Märk med söndagens datum, så att vi kan sätta in det på rätt ändamål. Tack för din gåva!

Du kan läsa mer om vilka utmaningar våra mer utsatta syskon i världen står inför här:

https://www.svenskakyrkan.se/act

Behöver du hjälp med att handla mat?

På grund av Corona är det viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kan göra det svårt för dig att handla mat eller om du behöver hjälp med andra viktiga ärenden som är svåra att göra i isolering.
Kontakta oss så kan vi kanske hjälpa dig!

Med vänliga hälsningar

Suzanne: 036-858 89

Annelie: 0730-77 75 26

Information om hur vi arbetar i Coronatider

För att i möjligaste mån undvika smittspridning har vi begränsat vår verksamhet.
Vi fattar kontinuerliga beslut och följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.
I dagsläget bokar vi inte dop, vigslar eller minnesstunder efter en begravning i våra
lokaler. Den verksamhet som kan ske utomhus, som för våra barngrupper, fattar vi beslut om efter hand. Alla andra grupper pausar till vidare. Allt för att skydda varandra.
Även om vi begränsar vår verksamhet så finns kyrkan till för Dig!
Gudstjänstlivet fortlöper som vanligt. Men även här kan förändringar ske.

Så ännu en gång:

  • Vi handhälsar inte! Ge istället ett varmt leende!
  • Tvätta händerna i tvål och varmt vatten!
  • Känner Du Dig sjuk, stanna hemma!
  • Be för att jordens befolkning visar hänsyn och har tålamod!

Behöver du ha någon att samtala med oss så ring gärna:
Församlingsexpeditionen: Tfn 036-85880
Präster: Tfn 036-85881, 036-85882
Diakoniarbetare: Tfn 036-85889
Barn och ungdom: Tfn 036-85885, 0703420074

Marie-Louise Hagberg tf. kyrkoherde