web analytics

Behöver du någon att tala med?


I dessa oroliga tider väcks många tankar och man kan behöva dela dem med någon. Här i Lekeryds församling finns vi om du vill tala med någon. Präster har själavårdssamtal och bikt och har absolut tystnadsplikt. Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/om-sjalavard

Du kan också tala med någon av oss andra här i personalen. Ibland kan det då hända att vi i samtalet känner att vi får hänvisa vidare till en annan nivå av samtal i enskild själavård, se ovan. Sköt om dig och Gud välsigne och bevare dig!

Du hittar kontaktuppgifter under personal. https://lekerydsforsamling.se/staff/