web analytics

Information om hur vi arbetar i Coronatider

För att i möjligaste mån undvika smittspridning har vi begränsat vår verksamhet.
Vi fattar kontinuerliga beslut och följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.
I dagsläget bokar vi inte dop, vigslar eller minnesstunder efter en begravning i våra
lokaler. Den verksamhet som kan ske utomhus, som för våra barngrupper, fattar vi beslut om efter hand. Alla andra grupper pausar till vidare. Allt för att skydda varandra.
Även om vi begränsar vår verksamhet så finns kyrkan till för Dig!
Gudstjänstlivet fortlöper som vanligt. Men även här kan förändringar ske.

Så ännu en gång:

  • Vi handhälsar inte! Ge istället ett varmt leende!
  • Tvätta händerna i tvål och varmt vatten!
  • Känner Du Dig sjuk, stanna hemma!
  • Be för att jordens befolkning visar hänsyn och har tålamod!

Behöver du ha någon att samtala med oss så ring gärna:
Församlingsexpeditionen: Tfn 036-85880
Präster: Tfn 036-85881, 036-85882
Diakoniarbetare: Tfn 036-85889
Barn och ungdom: Tfn 036-85885, 0703420074

Marie-Louise Hagberg tf. kyrkoherde