Covid-19-info Lekeryds församling

I och med nya direktiv från Länsstyrelsen kommer vi
att pausa all gruppverksamhet.
Planerade gudstjänster och inbokade förrättningar
kommer att genomföras tills vidare.
Vi finns som vanligt till för samtal.
Det som är vår önskan är att vara rädda om varandra.

Med vänliga hälsningar
Lekeryds församling
Marie-Louise Hagberg
tf. kyrkoherde


Meddelande från Länsstyrelsen i Jönköpings län:

Tillsammans kan vi bromsa smittan.

Antalet smittade med Covid-19 utvecklas i en allvarlig takt i Jönköpings län och för att bryta smittkedjorna behöver vi ändra beteende. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att fokusera på kärnbudskapen i de utökade rekommendationerna, som framför allt handlar det om att undvika fysisk kontakt med människor som man inte bor tillsammans med. Covid-19 är en allvarlig sjukdom som drabbar alla åldrar .Nu handlar det om att skydda dig själv samt nära och kära men också att ge sjukvården möjlighet att hantera situationen under hösten/vintern.


Nedan följer utdrag från frågor och svar från F-samverkan, Länstyrelsen i Jönköpings län.

För att läsa hela: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—jonkoping/2020-11-03-lansstyrelsen-beslutar-om-ett-publiktak-pa-50-personer-i-jonkoping.html

Kan kyrkor fortsätta med samlingar under 50 personer eller ungdomsverksamhet?
Svaret på frågan är nej. Utifrån de nya allmänna råden är det svårt att se vilka samlingar med max 50 personer som skulle vara ok att genomföra. Rekommendationerna nu är att du inte bör umgås med andra personer än dom du delar hushåll eller arbetsplats med varje dag. Det är alltså inte ok med sammankomster bara om personantalet understiger 50 personer och det gäller även ungdomsverksamhet.
När det gäller gudstjänster och begravningar är rekommendationerna att begränsa antalet människor i så stor utsträckning som möjligt enligt punkt sju i de regionala allmänna råden.

Hur länge gäller de skärpta allmänna råden?
Från och med den 3 november till och med den 24 november. Det kan eventuellt komma att förlängas.

Vad är syftet med att införa allmänna skärpta råd i Jönköpings län?
Syftet med de allmänna skärpta råden är att bromsa det loka utbrottet och minska smittspridningen i regionen.

Vad betyder att det är råd? Hur tvingande är de?
Det är viktigt att fundera över varför råden är framtagna. Råden innebär en stark förväntan på oss alla att ta ett ansvar för att smittspridningen inte ska fortgå. För att uppnå syftet att motverka smittspridningen ska de allmänna råden uppfattas som regler som var och en måste följa.