web analytics

Covid-19-info Lekeryds församling

I och med nya direktiv från Länsstyrelsen kommer vi
att pausa all gruppverksamhet.
Gudstjänster sänds via webben, se startsidan. Ställföreträdande gudstjänster i kyrkorna med enbart personal firas på söndagar enligt kalender.
Vi finns som vanligt till för samtal.
Det som är vår önskan är att vara rädda om varandra.

Med vänliga hälsningar
Lekeryds församling
Marie-Louise Hagberg
tf. kyrkoherde


Meddelande från Länsstyrelsen i Jönköpings län:

Tillsammans kan vi bromsa smittan.

Antalet smittade med Covid-19 utvecklas i en allvarlig takt i Jönköpings län och för att bryta smittkedjorna behöver vi ändra beteende. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att fokusera på kärnbudskapen i de utökade rekommendationerna, som framför allt handlar det om att undvika fysisk kontakt med människor som man inte bor tillsammans med. Covid-19 är en allvarlig sjukdom som drabbar alla åldrar. Nu handlar det om att skydda dig själv samt nära och kära men också att ge sjukvården möjlighet att hantera situationen under hösten/vintern.


Se info nedan från Länstyrelsen i Jönköpings län.

För att läsa hela: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/samhalle/lansstyrelsens-arbete-med-anledning-av-covid-19/lagar-forordningar-och-foreskrifter-gallande-covid-19.html