web analytics

Diakoni

Under coronapandmin 2020-2021 skrev vi veckobrev här för er som inte kunde närvara i gudstjänsterna.

Vi får fira gudstjänst, egentligen som vanligt, i bön och ande med resten av världens kristna. Låt oss stilla oss en stund inför vår Herre tillsammans.
Tänd gärna ett ljus. Läs texterna och fundera på vad de betyder för dig och dina kära.
Be gärna en bön med egna ord eller andras -eller var bara stilla och vila i att lägga allt i Guds händer. Gud välsigne dig!

Brev från 2021


Tidigare brev från 2020