web analytics

Diakoni

Behöver du samtala med någon?

I dessa oroliga tider väcks många tankar och man kan behöva dela dem med någon. Här i Lekeryds församling finns vi om du vill tala med någon.

Präster har själavårdssamtal och bikt och har absolut tystnadsplikt. Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/om-sjalavard

Du kan också tala med någon av oss andra här i personalen.

Sköt om dig och Gud välsigne och bevare dig!

Du hittar kontaktuppgifter under personal via länken här: https://lekerydsforsamling.se/staff/

Diakonibrev under coronapandemin 2021-2021

Under coronapandmin 2020-2021 skrev vi veckobrev här för er som inte kunde närvara i gudstjänsterna.

Vi får fira gudstjänst, egentligen som vanligt, i bön och ande med resten av världens kristna. Låt oss stilla oss en stund inför vår Herre tillsammans.
Tänd gärna ett ljus. Läs texterna och fundera på vad de betyder för dig och dina kära.
Be gärna en bön med egna ord eller andras -eller var bara stilla och vila i att lägga allt i Guds händer. Gud välsigne dig!

Brev från 2021


Tidigare brev från 2020