Diakoni

Under dessa coronatider under våren 2020 skriver vi veckobrev här för er som inte kan närvara i gudstjänsterna. Våra gudstjänster firas just nu med bara tjänstgörande personal för att minska risken för smittspridning, men vi vill ändå fira gudstjänst.

Vi får fira gudstjänst, egentligen som vanligt, i bön och ande med resten av världens kristna. Låt oss stilla oss en stund inför vår Herre tillsammans.
Tänd gärna ett ljus. Läs texterna och fundera på vad de betyder för dig och dina kära.
Be gärna en bön med egna ord eller andras -eller var bara stilla och vila i att lägga allt i Guds händer. Gud välsigne dig!