Fasteaktionen 2021

Det är stora behov i vår värld och många har inte alls de möjligheter till vaccin som vi har här och får ofta inte tillgång alls till varken vaccin eller sjukvård eller ens de basala livsnödvändigheterna. Var med och stöd våra systrar och bröder runt vår värld i denna svåra tid!

Jesus sade:
“Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”

Matt 25:40