Gudstjänster juni-september 2021

I dagsläget, den 17 juni, är antalet gäster vid gudstjänst fortfarande 50. Vi följer FHM:s riktlinjer. Se annonser här och i JP:

Söndag 20 juni

Tredje söndagen e trefaldighet
-Förlorad och återfunnen
11 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.UllaZackrisson.

Lördag 26 juni

Midsommardagen -Skapelsen
10 Gudstjänst i Svarttorps kyrka. Hagberg.

Söndag 27 juni

Den helige Johannes Döparens dag -Den högstes profet
10 Högmässa i Järsnäs kyrka. Hagberg.

Söndag 4 juli

Apostladagen -Sänd mig
10 Högmässa i Svarttorps kyrka. Jonason.

Söndag 11 juli

Sjätte söndagen e trefaldighet -Efterföljelse
10 Gudstjänst i Järsnäs kyrka. Jonason.

Söndag 18 juli

Kristi förklarings dag -Jesus förhärligad
10 Högmässa i Svarttorps kyrka. Zackrisson.

Söndag 25 juli

Åttonde söndagen e trefaldighet -Andlig klarsyn
10 Högmässa i Järsnäs kyrka. Hagberg.

Söndag 1 augusti

Nionde söndagen e trefaldighet -Goda förvaltare
10 Gudstjänst i Svarttorps kyrka. Hagberg.

Söndag 8 augusti

Tionde söndagen e trefaldighet -Nådens gåvor
10 Gudstjänst i Järsnäs kyrka. Hagberg.

Söndag 15 augusti

Elfte söndagen e trefaldighet -Tro och liv
10 Högmässa i Svarttorps kyrka. Zackrisson.

Söndag 22 augusti

Tolfte söndagen e trefaldighet -Friheten i Kristus
10 Högmässa i Järsnäs kyrka. Jonason.

Söndag 29 augusti

Trettonde söndagen e trefaldighet -Medmänniskan
10 Gudstjänst i Svarttorps kyrka. Zackrisson. 15 HimlaGott i Järsnäs kyrka.

Söndag 5 september

Fjortonde söndagen e trefaldighet -Enheten i Krisus
11 Gudstjänst i Järsnäskyrka. Jonason. 17 Konfirmandinskrivning i Järsnäskyrka.

Söndag 12 september

Femtonde söndagen e trefaldighet
-Ett är nödvändigt
11 Högmässa i Svarttorpskyrka. Jonason.

Söndag 19 september

Sextonde söndagen e trefaldighet -Döden och livet
11 Högmässa i Järsnäskyrka. Hagberg.

Söndag 26 september

Sjuttonde söndagen e trefaldighet -Rik inför Gud
11 Gudstjänst i Svarttorps kyrka. Zackrisson.

För ev ändringar, se vår hemsida: www.lekerydsforsamling.se och annons i JP.