Gudstjänster september-december 2021

Vi anpassar oss efter FHM:s riktlinjer för var tid och
reserverar oss för eventuella ändringar pga pandemin.
Se annonser här och i JP.

Varmt välkommen!

Söndag 26 september
Sjuttonde söndagen e trefaldighet -Rik inför Gud
11 Gudstjänst i Svarttorps kyrka. Zackrisson.

Söndagen 3 oktober
Den helige Mikaels dag –Änglarna
15.00 Familjegudstjänst i Svarttorps kyrka. Utdelning av dopänglar för barn som döpts under året. Barnkör.

Söndagen 10 oktober
Tacksägelsedagen –Lovsång
11.00 Skördemässa i Järsnäs kyrka 15.00 Himlagott i Järsnäs kyrka.

Söndagen 17 oktober
Tjugonde söndagen efter trefaldighet –Att leva tillsammans
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Söndagen 24 oktober
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet –Samhällsansvar
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Söndagen 31 oktober
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet –Frälsningen
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Söndagen 6 november
Alla helgons dag –Helgonen
16.00 Minnesgudstjänst i Lekeryds kyrka. Lekerydskören.
17.00 Minnesgudstjänst i Svarttorps kyrka. Ann-Mari Danielsson flöjt.
19.00 Minnesgudstjänst i Järsnäs kyrka. Svarttorps-Järsnäs-kören.

Söndagen 7 november
Söndagen efter Alla helgons dag –Vårt evighetshopp
11.00 Gudstjänst i Järsnäs.

Söndagen 14 november
Söndagen före domssöndagen –Vaksamhet och väntan
11.00 Familjegudstjänst med bönbokutdelning i Lekeryds kyrka. Barnkör.

Söndagen 21 november
Domssöndagen –Kristi återkomst
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Söndagen 28 november
Första advent –Ett nådens år.
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka. Körerna.
18.00 Adventskonsert i Lekeryds kyrka.

Söndag 5 december
Andra advent-Guds rike är nära
11.00 Högmässa i Järsnäs kyrka.

Söndag 12 december
Tredje advent -Bana väg för Herren
15.00 Familjegudstjänst i Lekeryds kyrka. Medverkan av barngrupper och julavslutning.

Söndag 19 december
Fjärde advent -Herrens moder
11.00 Gudstjänst i Lekeryds kyrka.

Julafton 24 december
Den heliga natten
11.00 Samling kring krubban i Järsnäs kyrka.
23.00 Midnattsmässa i Lekerydskyrka. Lekerydskören

Juldagen 25 december
Jesu födelse
07.00 Julotta i Järsnäs kyrka.

Annandag jul 26 december
Martyrerna
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.

För ev ändringar, se vår hemsida: www.lekerydsforsamling.se och annons i JP.