web analytics

Gudstjänster vintern 2022-2023

OBS! Efter Allhelgonahelgen så är alla gudstjänster i Svarttorps kyrka pga elpriset till april. Undantaget är julhelgen. Dessutom är alla församlingshem utom Lekeryds församlingshem stängda under samma period. Vi ber er att ha överseende med detta och önskar er varmt välkomna till gudstjänst!

Nytt kyrkoår inleds – årgång 3

Onsdag 1 februari
19.00 Ekumenisk bön i Lekeryds Missionskyrka.

Söndag 5 februari
Kyndelsmässodagen –Uppenbarelsens ljus
16.00 Familjegudstjänst i Svarttorps kyrka. Barnkörerna sjunger.

Söndag 12 februari
Sexagesima – Det levande ordet
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Söndag 19 februari
Fastlagssöndagen -Kärlekens väg
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Onsdag 22 februari
Det levande ordet – Bön och fasta
18.00 Askonsdagsmässa i Svarttorps kyrka.

Söndag 26 februari
Första söndagen i fastan – Prövningens stund
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.
18.00 Toner i fastetid i Svarttorpskyrka.

För ev ändringar, se annons i JP och hemsidan.