Gudstjänster januari 2022

Angående FHM’s riktlinjer nederst på sidan.

Söndag 9 januari
Första söndagen efter trettondedagen -Jesu dop
11.00 Högmässa i Lekeryds kyrka.

Söndag 16 januari
Andra söndagen efter trettondedagen -Livets källa
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Lekeryds Missionskyrka. Start på ekumeniska böneveckan.

Lördag 22 januari
18.00 Helgsmål i Lekeryds kyrka.
Avslutning på ekumeniska böneveckan

Söndag 23 januari
Tredje söndagen efter trettondedagen -Jesus skapar tro
11.00 Högmässa i Järsnäs kyrka.

Söndag 30 januari
Fjärde söndagen efter trettondedagen -Jesus är vårt hopp
11.00 Gudstjänst i Lekeryds kyrka.

Söndag 6 februari
Kyndelsmässodagen -Uppenbarelsens ljus
16.00 Högmässa med mottagning av vår nya kyrkoherde Kjell Gustafsson i Svarttorps kyrka. Biskop Fredrik Modéus leder. Samkväm i Lekeryds församlings- hem.

Söndag 13 februari
Septuagesima-Nåd och tjänst
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.
15.00 Barngudstjänst med utdelning av Barnens bibel i Järsnäs kyrka.

Söndag 20 februari
Sexagesima -Det levande ordet
11.00 Gudstjänst i Lekeryds kyrka.

Söndag 27 februari
Fastlagssöndagen -Kärlekens väg
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Onsdag 2 mars
Askonsdagen -Bön och fasta
18.00 Askonsdagsmässa i Lekeryds kyrka. Svarttorps-Järsnäs kyrkokör.

Fredag 4 mars
Internationella bönedagen
19.00 Lekeryds kyrka.

Lördag 5 mars
17.00 Konsert med barnkörerna Pysselkören och Voices i Svarttorps kyrka tillsammans med gästkören Mixturen från Skärstad-Ölmsstad församling. Se separat annons.

Söndag 6 mars
Första söndagen i fastan -Prövningens stund
11.00 Högmässa i Järsnäs kyrka.

Vi anpassar oss efter FHM:s riktlinjer för var tid och
reserverar oss för eventuella ändringar pga pandemin.
Se annonser här och i JP.

Varmt välkommen!