Gudstjänster hösten 2020


Söndag 20 september
Femtonde söndagen efter Trefaldighet -Ett är nödvändigt
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.
18.00 Musikgudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 27 september
Sextonde söndagen efter Trefaldighet -Döden och livet
15.00 Himlagott i Järsnäs kyrka.

Söndag 4 oktober
Den helige Mikaels dag -Änglarna
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.
15.00 Gudstjänst med änglautdelning i Järsnäs kyrka.

Söndag 11 oktober
Tacksägelsedagen -Lovsång
11.00 Högmässa i Järsnäs kyrka.
18.00 Musikgudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 18 oktober
Nittonde söndagen efter Trefaldighet -Trons kraft
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 25 oktober
Tjugonde söndagen efter Trefaldighet -Att leva tillsammans
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.
15.00 Himlagott.

Lördag 31 oktober
Alla helgons dag -Helgonen
16.00 Minnesgudstjänst i Järsnäs kyrka
18.00 Minnesgudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 1 november
Söndagen efter Alla helgons dag -Vårt evighetshopp
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Söndag 8 november
Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet -Frälsningen
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 15 november
Söndagen före domsöndagen -Vaksamhet och väntan
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.
15.00 Familjegudstjänst med Bönboksutdelning i Järsnäs kyrka.

Söndag 22 november
Domsöndagen -Kristi återkomst
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.
18.00 Musikgudstjänst i Svarttorps kyrka.

Reservation för ändringar. Se annons i JP och på vår hemsida: www.lekerydsforsamling.se