Gudstjänster

OBSERVERA! Alla gudstjänster fr o m 6 april förläggs till Svarttorps kyrka
av säkerhetsskäl. Se information på första sidan och under Viktiga nyheter-fliken!

Söndag 5 april
Palmssöndagen -Vägen till korset
11 Familjegudstjänst i Lekeryds kyrka. Sång av Voices och Pysselkören.

Måndag 6 april
19 Ekumenisk passionsandakt i Svarttorps kyrka.

Tisdag 7 april
19 Ekumenisk passionsandakt i Svarttorps kyrka.

Onsdag 8 april
19 Ekumenisk passionsandakt i Svarttorps kyrka.

Torsdag 9 april
Skärtorsdagen -Det nya förbundet
19 Skärtorsdagsmässa i Svarttorps kyrka.

Fredag 10 april
Långfredagen -Korset
15 Långfredagsgudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 12 april
Påskdagen -Kristus är uppstånden
11 Påskdagsmässa i Svarttorps kyrka.

Måndag 13 april
Annandag påsk -Möte med den uppståndne
18 Emmausgudstjänst i Svarttorps kyrka.

Onsdag 15 april
9.00 INSTÄLLT! Veckomässa i Lekeryd kyrkas sakristia.

Torsdag 16 april
15:15 INSTÄLLT! Gudstjänst på Solgården.

Söndag 19 april
Andra söndagen i påsktiden -Påskens vittnen
11 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 26 april
Tredje söndagen i påsktiden -Den gode Herden
11 Högmässa med Himlagott i Svarttorps kyrka.

Onsdag 29 april
9.00 INSTÄLLT! Veckomässa i Lekeryd kyrkas sakristia.

Söndag 3 maj
Fjärde söndagen i påsktiden -Vägen till livet
11 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 10 maj
Femte söndagen i påsktiden -Att växa i tro
11 Högmässa i Svarttorps kyrka.
18 Vårkonsert i Svarttorps kyrka. Svarttorp-Järsnäs kyrkokör och Lekerydskören.

Onsdag 13 maj
9.00 INSTÄLLT! Veckomässa i Lekeryd kyrkas sakristia.

Söndag 17 maj
Bönsöndagen -Bönen
11 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.
15 Avslutning för barngrupperna. Mer information om plats osv kommer senare.

Torsdag 21 maj
Kristi himmelsfärds dag -Herre över allting
11 Friluftsgudstjänst på Svarttorps gamla kyrkogård. Svarttorp-Järsnäs kyrkokör.
15:15 INSTÄLLT! Gudstjänst på Solgården.

Söndag 24 maj
Söndagen före pingst -Hjälparen kommer
11 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Onsdag 27 maj
9.00 INSTÄLLT! Veckomässa i Lekeryd kyrkas sakristia.

Söndag 31 maj
Pingstdagen -Den heliga Anden
11 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 7 juni
Heliga Trefaldighets dag -Gud – Fader, Son och Ande
11 Högmässa i Svarttorps kyrka.