Gudstjänster

Söndag 24 november
Domssöndagen – Kristi återkomst
11:00 Högmässa i Järsnäs kyrka. Präst: Ulla Zackrisson.

Söndag 1 december 2019
Första Advent – ett nådens år
11.00 Adventsgudstjänst i Svarttorps kyrka.
Lekerydskören & Svarttorp-Järsnäs  kyrkokör. Trumpeter: Hans Wiklund o Anders Lindell. Kyrkkaffe.

Söndag 8 december 2019
Andra Advent – Guds rike är nära
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.
15.00 Julavslutning med luciatåg för barngrupperna i Lekeryds kyrka. Servering.

Söndag 15 december 2019
Tredje Advent – Bana väg för Herren
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Söndag 22 december 2019
Fjärde Advent – Herrens moder
11.00 Gudstjänst i Lekeryds kyrka.
18.00 Julkonsert i Svarttorps kyrka. Lekerydskören & Svarttorp-Järsnäs kyrkokör med solister & musiker.

Tisdag 24 december 2019
Julafton – Den heliga natten
11.00 Samling vid krubban i Järsnäs kyrka.
23.00 Midnattsgudstjänst i Lekeryds kyrka. Sång.

Onsdag 25 december 2019
Juldagen – Jesu födelse
07.00 Julotta i Järsnäs kyrka.

Torsdag 26 december 2019
Annandag Jul -Martyrerna
15.15 Gudstjänst på Solgården.

Söndag 29 december 2019
Söndagen efter Jul – Guds barn
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Tisdag 31 december 2019
Nyårsafton
17.00 Ekumenisk gudstjänst i Svarttorps missionskyrka.

Onsdag 1 januari 2020
Nyårsdagen – i Jesu namn
16.00 Nyårsgudstjänst i Lekeryds kyrka.

Lördag 4 januari 2020
15.00 Krubb och krubb i Svarttorps församlingsgård.

Söndag 5 januari 2020
Söndagen efter nyår – Guds hus
11.00 Högmässa i Lekeryds kyrka.

Måndag 6 januari 2020
Trettondagen – Guds härlighet i Kristus
16.00 Ljusgudstjänst och grötfest i Järsnäs kyrka. Svarttorp – Järsnäs kyrkokör.

12-18 januari Ekumeniska böneveckan. Se separat annons.

Söndagen den 19 januari
2 söndagen efter Trettondagen -Livets källa
11 Högmässa med HimlaGott i Järsnäs.

Söndagen den 26 januari
3 söndagen efter Trettondagen -Jesus skapar tro
11 Gudstjänst i Svarttorps kyrka

Söndagen den 2 februari
Kyndelsmässodagen -Uppenbarelsens ljus
15 Familjegudstjänst med utdelning av dopänglar och glassfest i Järsnäs kyrka.

Söndagen den 9 februari
Septuagesima -Nåd och tjänst
11 Högmässa i Svarttorp.

Söndagen den 16 februari
Sexagesima -Det levande ordet
11 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Söndagen den 23 februari
Fastlagssöndagen -Kärlekens väg
11 Gudstjänst med HimlaGott i Svarttorps kyrka. Kaffe och semla.