web analytics

Helgsmålsbön i Lekeryds kyrka 11 juli 2020

Förbön
Be en bön för jordens folk, för de speciella böneämnen du har
eller låt helt enkelt Anden be för dig.
Det går bra att vara tyst och lägga allt i Guds händer.

Vår Fader
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.