web analytics

Kollekterna behövs även i Coronatider

I dessa tider ställs mycket på ända och bland annat vårt gudstjänstliv är förändrat.
Men fortfarande behövs vår hjälp till varandra runt om i världen. Denna tidens pandemi går ovan på allt annat och det gör att situationen blir ännu mycket värre för redan utsatta människor som inte har tillgång till vår vård mm.

Även om vi inte personligen kan närvara i gudstjänsten på plats, så kan vi hjälpa till med vår kollekt via swish. Kollektändamålen står i veckobreven och i annonserna i JP framöver.

Du kan sätta in ditt belopp på detta swishnummer: 123 664 33 24. Märk med söndagens datum, så att vi kan sätta in det på rätt ändamål. Tack för din gåva!

Du kan läsa mer om vilka utmaningar våra mer utsatta syskon i världen står inför här:

https://www.svenskakyrkan.se/act

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *