Konfa i Lekeryd!

I år läsåret 2019/2020 har vi ett gott gäng på 7 konfirmander i församlingen. Du kommer att möta dem under gudstjänster och i församlingshemmet mm.
Vi har också unga ledare som hjälper oss med konfirmander och gudstjänster mm.

Är du intresserad? Hör av dig till oss, så berättar vi gärna!

Konfapräst: Henrik Jonason 036-858 82