web analytics

Kontakta oss

Svenska kyrkan
Lekeryds församling,
Kyrkvägen 8,
561 95 Lekeryd.

www.lekerydsforsamling.se
www.svenskakyrkan.se/lekeryd

Epost: lekeryds.forsamling@svenskakyrkan.se

Växeltelefon kansliet: 036-858 80