web analytics

Musikverksamhet

Körverksamheten i Lekeryds församling är mycket livlig. Här finns fem körer för olika åldrar. Församlingens centrala kraftkälla är söndagens gudstjänst. Detta märks inte minst i vår musikverksamhet då övervägande delen av våra musikinsatser görs i församlingens huvudgudstjänster. Vid ett antal musikgudstjänster i de olika kyrkorna i Lekeryds församling deltar oftast våra egna förmågor, men även gästande musiker och körsångare gör fina program hos oss varje år. Kontakta gärna våra kyrkomusiker om du är intresserad av att vara med i någon kör eller om du har frågor kring musiken vid dop-vigsel-begravning. De hjälper gärna till med musikval och solistinslag.

Svarttorps och Järsnäs kyrkokör

Den blandade kören består av drygt tjugofem körmedlemmar. Kören sjunger i gudstjänster av olika karaktär, musikgudstjänster, samt i några profana sammanhang. Våra två kyrkokörer samarbetar vid ett flertal tillfällen under året i både större och mindre projekt. Repertoaren är blandad. Det är en sångglad kör där stämningen är god och härlig! Nya medlemmar hälsas välkomna! Vi övar på onsdagar
kl 18.30-20.30 i Lekeryds Församlingshem.

Körledare Magnus Åström, nås på tel: 036-858 83

Lekeryds kyrkokör

är en blandad kör med för närvarande drygt trettio aktiva sångare och är ett glatt gäng. Vi medverkar i vanliga gudstjänster, musikgudstjänster/konserter samt i en del profana sammanhang.
Vi försöker hålla en bred repertoar, där både klassisk kyrkomusik, visor, gospels och lite modernare tongångar ryms. Övningskväll är torsdagar kl. 19.00-21.00 i Lekeryds församlingshem.

Körledare Magnus Åström, nås på tel: 036-858 83

Barnkörerna

Vi träffas i Lekeryds församlingshem.

Kontakt och info:
birgit.mattisson@ svenskakyrkan.se
eller sms:a 073-8222150


Pysselkören

för dig mellan 6-8 år,Förskoleklass – åk 2.
Torsdagar 13.10 – 14.00
Vi hämtar och lämnar på fritids.


Voices

för dig mellan 9 – 12 år, åk 3- åk 6.
Tisdagar 13.15 – 14.30
Vi börjar med fika innan sången.