Musikverksamhet

Körverksamheten i Lekeryds församling är mycket livlig. Här finns fem körer för olika åldrar. Församlingens centrala kraftkälla är söndagens gudstjänst. Detta märks inte minst i vår musikverksamhet då övervägande delen av våra musikinsatser görs i församlingens huvudgudstjänster. Vid ett antal musikgudstjänster i de olika kyrkorna i Lekeryds församling deltar oftast våra egna förmågor, men även gästande musiker och körsångare gör fina program hos oss varje år. Kontakta gärna våra kyrkomusiker om du är intresserad av att vara med i någon kör eller om du har frågor kring musiken vid dop-vigsel-begravning. De hjälper gärna till med musikval och solistinslag.

Svarttorps och Järsnäs kyrkokör

Den blandade kören består av drygt tjugofem körmedlemmar. Kören sjunger i gudstjänster av olika karaktär, musikgudstjänster, samt i några profana sammanhang. Våra två kyrkokörer samarbetar vid ett flertal tillfällen under året i både större och mindre projekt. Repertoaren är blandad. Det är en sångglad kör där stämningen är god och härlig! Nya medlemmar hälsas välkomna! Vi övar på onsdagar
kl 18.30-20.15 i Lekeryds Församlingshem.

Körledare Magnus Åström, nås på tel: 036-858 83

Lekeryds kyrkokör

är en blandad kör med för närvarande drygt trettio aktiva sångare. Ett glatt gäng i åldrar från strax under trettio och uppåt. Vi medverkar i vanliga gudstjänster, musikgudstjänster/konserter samt i en del profana sammanhang 12 – 15 gånger/år.
Vi försöker hålla en bred repertoar, där både klassisk kyrkomusik, visor, gospels och lite modernare tongångar ryms. Någon gång om året brukar vi, under namnet Lekeryds Gospel Project tillsammans med sångare utifrån, genomföra en gospelsatsning som brukar utmynna i en eller flera konserter. Övningskväll är torsdagar kl. 18.30-20.15 i Lekeryds församlingshem.

Körledare Magnus Åström, nås på tel: 036-858 83

Voices

Tisdagar kl 14.30-15.30 
Kören för dig som går i klass 3-6. Vi börjar med att äta mellanmål och sedan sjunger vi tillsammans. Några gånger under hösten sjunger vi upp i kyrkan. 
Vi träffas i Lekeryds församlingshem med start 3 september.

Anmälan/frågor till Hanna 070-74 12 904 
hanna.torngren@svenskakyrkan.se

Pysselkören

Kören för dig som går i förskoleklass till klass 2 och gillar att sjunga! De flesta gånger sjunger vi, och några gånger under hösten blir det pyssel istället för sång.

Torsdagar kl 13.00-13.45

Under hösten blir det även några tillfällen då vi sjunger på familjegudstjänst.

Vi håller till i Lekeryds församlingshem, och barnen hämtas på skolgården 
kl 13.00 och lämnas på fritids kl 13.45.

Kören startar 5 september.

Anmälan/frågor till Hanna 070-74 12 904 
hanna.torngren@svenskakyrkan.se