web analytics

Musikverksamhet

Körverksamheten i Lekeryds församling är mycket livlig. Här finns körer för olika åldrar. Församlingens centrala kraftkälla är söndagens gudstjänst. Detta märks inte minst i vår musikverksamhet då övervägande delen av våra musikinsatser görs i församlingens huvudgudstjänster. Vid ett antal musikgudstjänster i de olika kyrkorna i Lekeryds församling deltar oftast våra egna förmågor, men även gästande musiker och körsångare gör fina program hos oss varje år. Kontakta gärna våra kyrkomusiker om du är intresserad av att vara med i någon kör eller om du har frågor kring musiken vid dop-vigsel-begravning. De hjälper gärna till med musikval och solistinslag.

Kyrkokören

Kyrkokören är en blandad kör som sjunger en varierad repertoar med allt ifrån visor och gospel till jazz och klassiskt. Kören har ett trettiotal medlemmar som framträder vid gudstjänster och konserter både i och utanför våra kyrkor. Ibland gör vi kortare eller längre resor och samarbetar gärna med andra körer. Vi har trevligt när vi träffas till körövning varje torsdag kl 19.00 – 21.00.

Nya medlemmar hälsas välkomna. Kontakta körledaren Magnus Åström 036 – 858 83.

À la Can – kören Foto: Magnus Åström

À la Can – kören

Som namnet antyder så är À la Can kören en kör för alla. Vi har olika röster och erfarenheter, men alla kan vara med i À la Can. För det mesta sjunger vi unisont men det kan hända att vi lägger till någon fin stämma ibland. Det är inga krav på att vi ska framträda, men om vi har lärt oss några sånger, så kan det hända att vi sjunger för publik någonstans någon gång. Det är en glad och god stämning när kören träffas varje onsdag kl 14.00 – 15.30. Vi avslutar alltid med lite fika.

Alla kan som sagt vara med – även du. Kontakta körledaren Magnus Åström 036 – 858 83

Barnkörerna

Vi träffas i Lekeryds församlingshem.

Kontakt och info:
birgit.mattisson@ svenskakyrkan.se
eller sms:a 073-8222150


Pysselkören

för dig mellan 6-8 år,Förskoleklass – åk 2.
Torsdagar 13.10 – 14.00
Vi hämtar och lämnar på fritids.


Voices

för dig mellan 9 – 12 år, åk 3- åk 6.
Tisdagar 13.15 – 14.30
Vi börjar med fika innan sången.