Musikverksamhet

På grund av de nya restriktionena angående Covid-19, så är alla grupper inställda. Se information HÄR

Vi hoppas och ber att Covid-19 snart skall vara under kontroll så att vi återigen kan ses i grupperna. Tills dess, var rädda om er!

Vuxenkörerna ställer om

Körsång är bra på många sätt och vis, men inte ur smittspridningssynpunkt. Därför träffas kyrkans vuxenkörer nu i mindre grupper som medverkar vid gudstjänsterna under hösten. Det är utvecklande för körsångarna och till glädje för gudstjänstbesökarna. Det blir inte heller några körkonserter i höst. Men när pandemin är över, kommer sångglädjen att sprudla och vi kommer att få många möjligheter att höra Lekerydskören och Svarttorp-Järsnäskören att sjunga tillsammans igen.

Magnus Åström, körledare 036-858 83

Körverksamheten i Lekeryds församling är mycket livlig. Här finns fem körer för olika åldrar. Församlingens centrala kraftkälla är söndagens gudstjänst. Detta märks inte minst i vår musikverksamhet då övervägande delen av våra musikinsatser görs i församlingens huvudgudstjänster. Vid ett antal musikgudstjänster i de olika kyrkorna i Lekeryds församling deltar oftast våra egna förmågor, men även gästande musiker och körsångare gör fina program hos oss varje år. Kontakta gärna våra kyrkomusiker om du är intresserad av att vara med i någon kör eller om du har frågor kring musiken vid dop-vigsel-begravning. De hjälper gärna till med musikval och solistinslag.

Svarttorps och Järsnäs kyrkokör

Den blandade kören består av drygt tjugofem körmedlemmar. Kören sjunger i gudstjänster av olika karaktär, musikgudstjänster, samt i några profana sammanhang. Våra två kyrkokörer samarbetar vid ett flertal tillfällen under året i både större och mindre projekt. Repertoaren är blandad. Det är en sångglad kör där stämningen är god och härlig! Nya medlemmar hälsas välkomna! Vi övar på onsdagar
kl 18.30-20.15 i Lekeryds Församlingshem.

Körledare Magnus Åström, nås på tel: 036-858 83

Lekeryds kyrkokör

är en blandad kör med för närvarande drygt trettio aktiva sångare. Ett glatt gäng i åldrar från strax under trettio och uppåt. Vi medverkar i vanliga gudstjänster, musikgudstjänster/konserter samt i en del profana sammanhang 12 – 15 gånger/år.
Vi försöker hålla en bred repertoar, där både klassisk kyrkomusik, visor, gospels och lite modernare tongångar ryms. Någon gång om året brukar vi, under namnet Lekeryds Gospel Project tillsammans med sångare utifrån, genomföra en gospelsatsning som brukar utmynna i en eller flera konserter. Övningskväll är torsdagar kl. 18.30-20.15 i Lekeryds församlingshem.

Körledare Magnus Åström, nås på tel: 036-858 83