web analytics

Webbsända andakter och gudstjänster 2021

Välkommen på webbsänd gudstjänst från Svarttorps kyrka på Heliga trefaldighets dag den 30 maj 2021 kl 11.00

Välkommen på webbsänd gudstjänst från Svarttorps kyrka
på Pingstdagen den 23 maj 2021 kl 11.00!

Pingstdagen – Den heliga Anden
Läs texterna: GT-text: 1 Mos 11:1-9 Episteltext: Apg 2:1-11 Evangelietext: Joh 14:25-29 Psaltarpsalm: Ps 104:27-31 Sjung med i psalmerna 162:1-3 , 718, 161:1-4
Tyvärr fick vi problem med ljudutrustningen, därav brusigt ljud, men hoppas att det skall funka ändå.
Bön: Kom Heliga Ande, förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen.
Kollekt till S:t Sigfrids folkhögskola och Oskarshamns folkhögskola. Swish 123 664 33 24
Kollekt: Stiftskollekt till S:t Sigfrids folkhögskola och Oskarshamns folkhögskola. Swish 123 664 33 24

Välkommen på webbsänd gudstjänst från Svarttorps kyrka på Kristi himmelsfärd den 13 maj 2021 kl 11.00!

Välkommen på webbsänd gudstjänst från Svarttorps kyrka den Bönsöndagen den 9 maj 2021 kl 11.00!

Söndag 9 maj, Bönsöndagen – Bönen
Läs texterna: 1 Mos 18:26-32, Ef 3:14-21, Luk 18:1-8, Ps 13, Sjung med i psalmerna: 210, 522, 238A
Bön: Gud, vi ber i ditt namn. Hör våra böner och förnya vår längtan. I Jesu namn. Amen
Kollekt: Hela människan Swish 123 664 33 24

Denna Musikgudstjänst är också gudstjänsten för helgen den 5 söndagen i påsktiden. Kollekten på söndag den 2 maj går till Sveriges kristna råd och är en rikskollekt!

Välkommen på webbsänd gudstjänst från Svarttorps kyrka den fjärde söndagen i Påsktiden 25 april 2021 kl 11.00!

FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN – Vägen till livet (Jubilate Läs texterna: GT-text: Jes 54:7-10 Episteltext: Heb 13:12-16 Evangelietext: Joh 16:16-22 Psaltarpsalm: Ps 147:1-7 Sjung med i psalmerna: 198, 313, 743 Bön: Gud, led oss på Livets väg. I Jesu namn. Amen Kollekt:

Välkommen på webbsänd gudstjänst från Svarttorps kyrka den tredje söndagen i Påsktiden 18 april 2021 kl 11.00!

Söndag 18 april
TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN – Den gode herden
Läs texterna: Hesekiel 34:11-16, Första Petrusbrevet 2:22-25, Joh. 10:1-10, Ps 23
Sjung med i psalmerna: 59, 251
Bön: Gud, ge oss plats för vila och kraft att kämpa för livet på jorden. I Jesu namn. Amen
Kollekt: EFS. Swish 123 664 33 24

Välkommen på webbsänd gudstjänst från Svarttorps kyrka den 2 söndagen i Påsktiden 11 april 2021 kl 11.00!

Välkommen på webbsänd Annandag påsks musikgudstjänst i Svarttorps kyrka den 5 april 2021!

Annandag påsk – Möte med den uppståndne
Läs texterna: Hesekiel 37:1-10, Apg 10:34-43, Luk 24:13-35, PS 16:6-11
Bön: Gud, låt oss få känna din närvaro, du som har uppstått och är vid liv. I Jesu namn. Amen.
Kollekt: ACT Svenska kyrkan. Swish 123 664 33 24

Välkommen på webbsänd Påskdags gudstjänst i Järsnäs kyrka den 4 april 2021!

Påskdagen
KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN, JA HAN ÄR VERKLIGEN UPPSTÅNDEN
Läs texterna: 2 Mos 15:1-11, 1 Kor 15:12-21, Mark 16:1-14, Ps 118:15-24
Sjung med i psalmerna: 146, 147, 153, 154
Bön: Gud, i påskens glädje möter vi dig. Fyll oss med ditt ljus och ge oss del av ditt liv. I Jesu namn. Amen.
Kollekt: Svenska kyrkan i utlandet. Swish 123 664 33 24

Välkommen på webbsänd Långfredagsgudstjänst i Järsnäs kyrka den 2 april 2021!

Långfredag – Korset
Läs texterna: Jesaja 53:1-12, 1 Kor 2:1-10, Mark 15:21-41, Mark 15:42-47
Sjung med i psalmerna: 140, 144, 45
Bön: Gud, låt oss få ana djupet i din kärlek och vidden av din omsorg. I Jesu namn. Amen
Kollekt: Asylrättscentrum Swish 123 664 33 24

Välkommen på webbsänd Skärtorsdagsmässa i Järsnäs kyrka den 1 april 2021 kl 19!

Torsdag 1 april.
Skärtorsdagen -Det nya förbundet.
GT-text: 2 Mos 24:3-11
Episteltext: 1 Kor 10:16-17
Evangelietext: Mark 14:12-26
Sjung med i psalmerna: 397 och 139
Kollekt: ACT Svenska kyrkan Swish 123 664 33 24

Välkommen på webbsänd gudstjänst från Järsnäs kyrka på Palmsöndagen den 28 mars 2021 kl 11.00

Söndag 28 mars
Palmsöndagen – Vägen till korset
Läs texterna: 2 Mos 13:6-10, Heb 2:14-18, Mark 11:1-11, Ps 118:19-29
Sjung med i psalmerna: 443, 38, 739, 738
Bön: Gud, låt oss i dag få följa dig på vägen, du som följer oss på alla våra vägar. I Jesu namn. Amen.
Kollekt: ACT Svenska kyrkan Swish 123 664 33 24

Välkommen på webbsänd gudstjänst från Svarttorps kyrka på Jungfru Marie Bebådelsedag den 21 mars 2021 kl 11.00!


Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk
Psalmer: 348, 164 och 481
Läs texterna: Jes 7:10-14, Rom 8:1-4, Luk 1:26-38, Ps 147:7-15
Bön: Gud, liksom Maria lyssnar till dig vill också vi lyssna till ditt ord och höra när du kallar. I Jesu namn. Amen

Välkommen på webbsänd andakt på midfastosöndagen, söndagen den 14 mars kl 11.00

Söndag 14 mars
Midfastosöndagen – Livets bröd
Kyrkklockorna ringer i Svarttorps kyrka
Läs texterna: 2 Kung 4:42-44, 2 Kor 9:8-10, Joh 6:1-15,
Sjung med i psalmerna: 689, 709, 727, 296
Kollekt till ACT Svenska kyrkan Swish 123 664 33 24

Välkommen på webbsänd andakt 3 söndagen i fastan, söndagen den 7 mars kl 11.00

Söndag 7 mars
Tredje söndagen i fastan – Kampen mot ondskan
Kyrkklockorna ringer i Svarttorps kyrka
Läs texterna: 1 Sam 17:40-50, Ef 5:1-9, Luk 11:14-26, Ps 25:12-22
Sjung med i psalmerna: 39 , 358
Bön: Gud, vi kommer till dig, oroliga över vår egen och andras ondska. Gör oss kloka, ge oss kraft. I Jesu namn. Amen.

Välkommen på webbsänd gudstjänst i Lekeryds församlingshem, andra söndagen i fastan den 28 Februari kl 11:00

Välkommen på webbsänd musikgudstjänst i Svarttorps kyrka.

Välkommen på webbsänd gudstjänst från Svarttorps kyrka på 1 söndagen efter Fastlagssöndagen den 21 februari kl 11.00

Pga tekniskt fel är publiceringen på hemsidan lite försenad. Vi ber om ursäkt för detta!

Söndag 21 februari
Kyrkklockorna ringer i Svarttorp
Första söndagen i fastan – Prövningens stund

Läs dagens texter, 1 Mos 16:1-13, Heb 4:14-16, Matt 4:1-11, Ps 31:2-6

Psalmer nr. 442, 45, 252

Bön: Gud, var oss nära. Gör oss trygga mitt i otryggheten. Ge oss hopp i hopplösheten. I Jesu namn. Amen.

Kollekt till Wettershus och Stiftelsen Kyrkans SOS
Swish 123 664 33 24

Välkommen på webbsänd gudstjänst från Svarttorps kyrka på Fastlagssöndagen den 14 februari 2021 kl 11!

Söndag 14 februari ringer kyrkklockorna i Svarttorp.
Psaltarpsalm: Ps 86:5-11
Evangelietext: Luk 18:31-43
Svenska Psalmboken 135, 443, 738
Dagens kollekt är en rikskollekt som går till Act Svenska kyrkan (start fastekampanj)
Swish 123 664 33 24 märk med datum

Välkommen på webbsänd gudstjänst från Järsnäs kyrka söndagen Kyndelsmässodagen den 7 februari 2021 kl 11!

Välkommen på webbsänd musik andakt från Svarttorps kyrka.

Välkommen på webbsänd andakt från Lekeryds församlingshem
söndagen Septuagesima den 31 januari 2021 kl 11.00.

Andakt inspelad i Lekeryds församlingshem inför söndagen Septuagesima 31 januari 2021.
Präst är Ulla Zackrisson.
Klockorna ringer i Svarttorps kyrka kl 11.00.
Bibeltexter: GT-text: Jer 9:23-24
Evangelietext: Matt 20:1-16
Dagens kollekt är en rikskollekt som går till Svenska kyrkans unga.
Swish 123 664 33 24 märk med datum
Psalmer ur Svenska kyrkans psalmbok:
923 (Psalmer i 2000-t), 96, 259. Klockorna ringer i Svarttorps kyrka kl 11.00,

Välkommen på webbsänd andakt
från Lekeryds församlingshem
3 söndagen efter Trettondagen 24 januari kl 11.00.

Söndag 24 januari kl 11.00.
Kyrkklockorna ringer i Svarttorps kyrka.
Ställföreträdande gudstjänst med enbart personal närvarande.
Tredje söndagen efter trettondedagen – Jesus skapar tro

Texter: Första Kungaboken 8:41-43
Romarbrevet 1:16-17
Matteusevangeliet 8:5-13
Psaltaren 36:6-10

Bön: Gud, stärk vår tro, öppna våra sinnen och riv våra murar. I Jesu namn. Amen

Herren välsigne oss och bevare oss
Herren låte sitt ansikte lysa över oss
och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss
och give oss frid.
I Faderns och sonens och den helige Andes namn.
Amen.

Välkommen på webbsänd gudstjänst från Järsnäs kyrka på 2 söndagen efter Trettondagen den 17 januari kl 11.00!

Webbgudstjänst kl 11.00 från Järsnäs kyrka med präst Ulla Zackrisson
och Annelie Fornander som textläsare och förebedjare. Kantor är Birgit Mattisson.

Ställföreträdande gudstjänst firas kl 11.00 med enbart personal närvarande.
Efter gudstjänst finns möjlighet till enskild nattvard.
Dagens bibeltexter: GT-text: 2 Mos 33:18-23
Evangelietext: Joh 2:1-11
Psalmer i Svenska kyrkans psalmbok: 86, 236, 617.

Dagens kollekt är en rikskollekt som går till Svenska bibelsällskapet
med anledning av Bibeln dag den 17 januari 2021. Här kan du läsa mer: https://www.xn--bibelsllskapet-bib.se/new-page/bibelns-dag/

Vi prövar oss fram emot att framöver kunna liveinspela och sedemera livesända gudstjänster, varav upplägget kan vara lite olika framöver. Vi ber om ursäkt för kamerans ofokuserade uppträdande vid ett par tillfällen.