web analytics

Webbsändning av gudstjänst

Här kan du hitta livesända gudstjänster och andakter som sänds via webben. Vi ställer om och prövar nya lösningar! Det kan hända att vi även lägger upp bibeläsningar och betraktelser lokalt framöver.

Här finns sändningar från hela landet:
https://www.svenskakyrkan.se/kalender?date=2020-04-01&search=digital&locationAction=Search&locationName=Digitala%20gudsj%C3%A4nter%20och%20evenemang

Webbsändningar i Lekeryds församling

På nedanstående länkar kan du se passionsandakter i Järsnäs kyrka 6-8 april 2020).

ORDNING FÖR PASSIONSANDAKT HEMMA

Du kan välja andra psalmer än de föreslagna nedan givetvis.

INLEDNING

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

PSALM 135 Se vi går upp till Jerusalem

LÄSNING UR MATTEUSSERIENS texter för vecka 1 och vecka 2. Psalmboken s 1609
(eller däromkring)

FÖRBÖN
Be för det som ditt hjärta är fullt av.
Be för världen, för kyrkan, för människor du särskilt
vill omsluta med din förbön.

Bönen kan avslutas med följande eller andra ord:
Jesus, dig söker jag,min själ törstar efter dig,min kropp längtar efter dig,som ett kargt och uttorkat land.Fast jag inte kan ta emot din kropp och ditt blodi altarets sakrament,mätta ändå min hunger efter din närvaro,du som, ensam kan fylla min tomhet,och låt de människor jag möter idag [denna kommande vecka] märka att du är i mig och jag i dig. Amen.

HERRENS BÖN
Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.Låt ditt rike komma.Låt din vilja ske
på jorden så som i himlen.Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder,liksom vi har förlåtit demsom står i skuld till oss.Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

VÄLSIGNELSEN

SLUTBÖN
Må Faderns omsorg,Sonens kärlekoch den heliga Andens tillgivenhet omsluta mig/oss under dagens timmar, när natten kommeroch när uppståndelsens morgon gryr. Amen.

PSALM 45 Jesus för världen givit sitt liv

Påskens gudstjänster i Uppsala
I påsk kommer det att livesändas gudstjänster från Uppsala som du kan följa här:

https://www.svenskakyrkan.se/press/livesandningar