web analytics

Helgsmålsböner på webben

Helgsmålsbön 13 juni 2020 i Svarttorps kyrka

När klockorna ringer kl 18 så är det helgsmål och vi går in i 1 söndagen efter trefaldighet, tema ”Vårt dop”.

Söndagens bibeltexter
3:e årgångens texter.

Gammaltestamentlig text:  1 Mos 7:11-23
Episteltext:  Apg 8:26-39
Evangelietext:  Matt 3:11-12
Tänd gärna ett ljus under din andakt. Låt själen hinna ikapp och var stilla inför Gud. (Glöm inte att släcka ljuset när du går därifrån!)

Psalm 199
Text:    I Kolmodin 1694 JO Wallin B G Hallqvist 1979
Musik: Svenskfolkvisa 1693

Psalm 200
Text:    SP Gerhardt 1653, von Düben 1725, COAngeldorff 1855, BGHallqvist 1980
Musik: N Söderblom1916

Övriga böner, se nedan !

Helgsmålsbön 16 maj 2020 i Järsnäs kyrka

När klockorna ringer kl 18 så är det helgsmål och vi går in i Bönsöndagen.

Söndagens bibeltexter
3:e årgångens texter.

Gammaltestamentlig text:  1 Kung 3:5-14
Episteltext:  Rom 8:24-27
Evangelietext:  Matt 6:5-8
Tänd gärna ett ljus under din andakt. Låt själen hinna ikapp och var stilla inför Gud. (Glöm inte att släcka ljuset när du går därifrån!)

Förbön
Be en bön för jordens folk, för de speciella böneämnen du har
eller låt helt enkelt Anden be för dig.
Det går bra att vara tyst och lägga allt i Guds händer.

Vår Fader
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Psalm 399
Text:    Svein Ellingsen 1977
Övers:  Britt G. Hallqvist  1980
Musik:  B. Janacek  1977

Psalm 217
Text: E Malmeström 1935
Musik: G Ch Strattner 1691