web analytics

Webbsändning av gudstjänster Advent-Jul 2020

Här kommer det till 1 advent att läggas ut länkar till webbgudstjänster i Lekeryds församling under advents och jultiden 2020.

Viktig info! På grund av nya restriktioner som kommer gälla från 24 november 2020, så kommer vi fira ställföreträdande gudstjänster med enbart personal på nedanstående gudstjänster.
Vi kommer dock att webbsända gudstjänsterna här från vår hemsida, se nedan.

Välkommen på webbsänd gudstjänst på Nyårsdagen 2021 från Lekeryds kyrka kl 11.00!

Nyårsdagen – I Jesu namn
Kyrkklockorna ringer i Svarttorps kyrka
Dagens texter: Fjärde Mos. 6:22-27, Romarbrevet 10:9-13, Lukas 2:21, Psaltaren 121
Psalmer: 195, 56, 42.
Bön: Gud, i Jesu namn vill vi be för rättvisa och tryggad framtid för vår jord. Amen
Gudstjänsten är inspelad i Lekeryds kyrka, den var tänkt att vara en stängningsgudstjänst inför renoveringen som nu drar igång.
Kollekt Svenska kyrkans unga
Swish 123 664 33 24, märk med datum

Välkommen på webbsänd gudstjänst på söndagen efter Jul 27 december kl 11.00!

Söndagen 27 december
Söndagen efter jul – Guds barn
Klockorna ringer i Svarttorps kyrka
Läs dagens texter:
Jeremia 31:15-17, Galaterbrevet 4:4-7, Matt 2:13-23, Ps 17:2-6
Bön: Gud, i din närhet vill vi be för alla jordens barn och alla världens folk. I Jesu namn. Amen.

Välkommen på webbsänd gudstjänst på Annandag Jul
från Järsnäs den 26 december kl 11.00!

Annandag jul 26 december
-Martyrerna
Kyrkklockorna ringer i Svarttorps kyrka men gudstjänsten är webbsänd från Järsnäs.
Läs dagens texter från:
Jeremia 1:17-19, Apg 6:8-15, Matt 10:16-22, Ps 46:2-8
Bön: Gud, ge oss här i dag modet att säga ifrån och gripa in när livet står på spel. I Jesu namn. Amen
Granatäpplet är sedan gammalt en symbol för Jesu kommande lidande och uppståndelse med oräkneliga frön som ger nytt liv. Saften påminner om blod. Många kristna har genom historien med sitt blod fått vittna om Jesus. ”I går blev Kristus född på jorden, för att Stefanos i dag skulle födas i himlen”
Dagens kollekt går till ACT Svenska kyrkan
Swish 123 664 33 24 märk med datum.

Välkommen på webbsänd Julgudstjänst från Järsnäs kl 11.00 på julafton!

Julafton den 24 december
Kyrkklockorna ringer i Järsnäs kyrka. Första delen av gudstjänsten är en samling vid krubban med utplacering av krubbfigurer, då vi skulle haft en krubbvisning kl 11.00. Denna webbsändning täcker både julafton och juldagen.
Läs om julens glada budskap i Jesaja 9:2-7 och Lukas 2:1-20. Bönens väg är alltid öppen.
Även om vi får hålla avstånd så är Gud nära.
Dagens kollekt går till Den gode herdens skola
Swish 123 664 33 24 ,märk med datum
Lekeryds församling önskar en Fridfull Jul.

Välkommen på webbsänd gudstjänt den 4 advent från Svarttorp kl 11.00!

Söndag 20 december kl 11 firar vi gudstjänst på webben och ställföreträdande med personal.
Fjärde söndagen i advent – Herrens moder
Vi firar även denna söndag ställföreträdande gudstjänst. Men du kan där du är läsa söndagens texter, Jesaja 40:9-11, Romarbrevet 10:4-8, Lukas 1:46-55, Psaltaren 145:8-13 och be en bön.
Dagens kollekt går till ACT Svenska kyrkan
Swish 123 664 33 24
Mellan kl. 12.00 – 12.30 finns det möjlighet att komma till Svarttorps kyrka för enskild nattvard.
Med önskan om en välsignad 4 advent!

Välkommen på webbsänd gudstjänst den 3 advent från Järsnäs kyrka!

Välkommen på webbsänd gudstjänst den 2 advent från Svarttorps kyrka!

Vi börjar nu sända webbgudstjänster från Lekeryds församling på grund av det förändrade läget med pandemin.. Sändning beräknas att vara tillgänglig från kl 11.00. Klockorna ringer för ställföreträdande gudstjänst kl 11.00. Nästa söndag den 6 december kl 11 kommer gudstjänst att åter sändas från Svarttorps kyrka med Ulla Zackrisson som präst. Med önskan om en fin adventstid trots allt!